top of page

De Vereniging

Landelijke Rijvereniging
Prins Auvergne
EEN INKIJKJE IN DE HISTORIE VAN PRINS AUVERGNE

 

Landelijke Rijvereniging Prins Auvergne is opgericht op 14-4-1945 en daarmee een vereniging die al meer dan 75 jaar actief is.

 

Op een enkele uitzondering na, is er elk jaar een Concours Hippique georganiseerd.

In de loop der jaren is er gebruik gemaakt van verschillende bijzondere locaties zoals de terreinen rondom de historische hoeve ’t Slot’ in Lepelstraat en Landgoed de Beek in Halsteren.

Hier was ook het oefenterrein gevestigd met zowel een royale buitenbak als een heuse “mini” binnenbak en kantine in het Hof van Ram. Daarna is jarenlang gebruik gemaakt van het mooie gebied de Melanen.

 

Vanaf 2012 is het terrein “Fort de Roovere” het wedstrijdtoneel, met de wereldberoemde “Mozesbrug en de “Pompejus toren” een uiterst unieke locatie voor deelnemers en publiek.

 

Ongeveer 50 jaar geleden is alles in het werk gesteld om de vereniging financieel gezond te maken.    Dit had ook als gevolg dat er gezorgd werd voor veel eigen materieel wat resulteerde in een eigen oplegger voor vervoer van de wedstrijdpaarden van de leden wat iets heel bijzonders was in die tijd. Ook beschikte de club over een zelfgebouwde toiletwagen, een compleet hindernispark, geluidsinstallatie etc.

 

Ook nu nog wordt er geprofiteerd van een goede structuur en organisatie in de club.

Door de steun van de vele trouwe sponsors en de inzet van de leden kan er elk jaar een mooi Concours Hippique georganiseerd worden.

Met de opbrengst hiervan kunnen nieuwe benodigdheden voor het concours worden aangeschaft.

Daarnaast worden er voor de leden diverse dressuur- en springclinics georganiseerd m.m.v. gerenommeerde trainers en instructeurs. Ook worden er o.a. stalbezoeken, paard gerelateerde lezingen en cursussen georganiseerd.

 

Door deze activiteiten probeert het bestuur de saamhorigheid binnen de club te bevorderen.

In al die jaren is het niveau van paarden en ruiters veel veranderd. Van landbouwpaarden die ’s zondags op concoursen presteerden, zijn het nu de gespecialiseerde ruiters en sportpaarden in de disciplines dressuur, springen en eventing.

 

Hierop wordt al enkele jaren ingespeeld door op het dressuurterrein voor de Z-rubrieken een verzande bodem te creëren. Nu, in 2023, wordt zelfs geïnvesteerd in een professionele zandbodem in de hoofdring en op het inspringterrein.

Dit om aan de huidige eisen van de sport te kunnen voldoen, compleet met een livestream en groot scorebord.

 

Hopelijk resulteert dit in een massale deelname, zodat het zinvol blijft om een Concours Hippique op “het Fort” te kunnen blijven organiseren.

Alleen dan is het mogelijk de vereniging gezond en actief te laten zijn en voor ruiters en publiek “het gezelligste concours” te kunnen blijven!

 

Zien we je daar?

 

old photo.JPG
bottom of page